Adatkezelési Tájékoztató

Összefoglaló adatkezelési tájékoztatója

[Richter Főnix Közösség weboldal]

 

legutóbb frissítve: 2023. február 28.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalójának célja röviden bemutatni, hogy a https://richteranokert.hu/fonix/ („Weboldal”) használata során hogyan kezeljük a gyűjtött személyes adatokat és ez a tájékoztató segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel, gyűjtjük és kikkel osztjuk meg ezeket a személyes adatokat.

Adatkezelő

Richter Gedeon Nyrt. (Cg. 01-10-040944; székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., („Richter”)

Adatfeldolgozó

Merlin Communications Kft. (Cg. 01-09-684890; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em., („Adatfeldolgozó”)

Adatkezelési célok és jogalapok

A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük:

  • Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseidet, megkereséseidet; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként.
  • Weboldal működtetése: az adatkezelés célja a Weboldal működtetése, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre támaszkodunk.

Kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz?

A Richter munkatársai a „szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek hozzá személyes adataihoz, továbbá bírósági, hatósági és egyéb hivatalos szervek megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását.

Az adatvédelmi jogai

Ha a személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, úgy azt bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezen kívül megillet a hozzáféréshez való jog, az adataid helyesbítéséhez és a törléshez való jog, illetve bizonyos esetekben az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a többi jog mellett, és megillet az adathordozhatósághoz való jog is.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozz a személyes adataidnak az általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adataidat. Amennyiben megillet a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, akkor a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a személyes adataidat, így például a Veled való kapcsolattartás vagy kommunikáció során.

Kapcsolat

További információért lépjél velünk kapcsolatba az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, vagy olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat.

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

[RICHTER FŐNIX KÖZÖSSÉG WEBOLDAL]

Legutóbb frissítve: 2023. február 28. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja bemutatni, hogy a Richter Főnix Közösség projekt („Projekt”) során hogyan kezeljük Önről a személyes adatokat, továbbá segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel, gyűjtjük és kikkel osztjuk meg ezeket a személyes adatokat.

Adatkezelő 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

(székhelye:1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, cégjegyzékszáma: 01-10-040944, adószáma: 10484878-2-44, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „mi”).

Adatfeldolgozó

Merlin Communications Kft. (Cg. 01-09-684890; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em., (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”)

Az adatkezelés céljai 

A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: 

·        Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseidet, megkereséseidet; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként.

·        Weboldal működtetése: az adatkezelés célja a Weboldal működtetése, amellyel kapcsolatban a jogos érdekünkre támaszkodunk.

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A fenti ismertetett célokból a személyes adatok alábbi típusait kezeljük:

·        Kommunikációs adatok: így a kérdései, megkeresései, illetve az Önnel folytatott kommunikáció. (Név, E-mail cím)

·        Eszköz adatok: így felhasználó által használt eszköz típusa a Weboldal látogatása során használt internetprotokoll (IP) cím továbbá sütik és egyéb webes tárolók adatai.

A személyes adatai kezeléséhez alkalmazott jogalapok 

Személyes adataid kezelése során az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 

·        Személyes adatai kezelése jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (“Jogos Érdek”). 

 Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy válaszoljon a felhasználói kérdésekre, megkeresésekre, panaszokra, mivel az Adatkezelő jogos érdeke a felhasználói igények kielégítése, aggályok megoldása. Amennyiben a felhasználó közvetlenül kereste meg az Adatkezelőt a kérdésével vagy panaszával, észszerűen számíthat arra, hogy az ezekre adandó visszajelzés során adatai kezelésére sor kerül.

Az Adatkezelő jogos érdeke továbbá a Weboldal üzemeltetése, amely során a technológia jelen állása szerint szükséges kezelnie az Ön által használt böngészőn keresztül az eszköze által megadott adatokat.

Gondos mérlegelés alapján megállapítottuk, hogy a Jogos érdeken alapuló célokból végzett adatkezelés nem korlátozza aránytalanul az Ön adatvédelmi jogait, ezért jogos érdekünk nyomatékosabb és elsőbbséggel bír az érintettek adatvédelmi jogaival és szabadságaival szemben. 

További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. 

Az alábbi célokból és jogalapok alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait: 

 Adatkezelés célja 

Kezelt személyes adatok kategóriái 

Jogalap 

Kapcsolattartás, Kommunikáció

Név, e-mail

Jogos érdek

Weboldal működtetése

Eszköz adatok

Jogos érdek

  

Meddig őrizzük meg a személyes adatait? 

A személyes adatokat csupán addig kezeljük és tároljuk, ameddig arra szolgáltatásaink és kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adataidat töröljük, ha már nem szükségesek számunkra.

Adatkezelés célja 

Megőrzési idő 

Kapcsolattartás, Kommunikáció

Bármely panasszal vagy jogi igénnyel kapcsolatos személyes adatot a polgári jogi elévülés időtartamáig őrizzük meg (azaz 5 évig).

Weboldal működtetése

A weboldal működtetésével kapcsolatos adatokat a látogatás idejéig, de legfeljebb 6 hónapig őrizzük meg.

  

Kik férnek hozzá a személyes adataihoz? 

Személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk: 

Egyes harmadik személyek részére: adataidat továbbíthatjuk külső tanácsadók (így ügyvédek) részére jogi követelésekre/kérdésekre történő válaszadás céljából. 

Szolgáltatók: belső eljárásunk támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott IT szolgáltatásokat és rendszereket használunk. 

 Hatósági és egyéb hivatalos szervek: hatósági és egyéb hivatalos szervek részére, így felügyeleti hatóságok kérelme alapján jogszabályokban foglaltak szerint, vagy jogaink vagy ügyfeleink, személyzetünk vagy vagyonunk biztonsága érdekében. 

Adatfeldolgozó neve 

Székhelye 

Tevékenysége 

Merlin Communications Kft

1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.

Weboldal üzemeltetése

Az adatvédelmi jogai 

Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Ön a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Ezen túlmenően az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg: 

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy ezen személyes adataihoz hozzáférést kapjon. 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatainak a törlését kérni. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben, az Ön kérése alapján korlátozzuk a személyes adatainak a kezelését. Ilyen esetben az adatokat kizárólag jogszabály által meghatározott célokból kezelhetjük. 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Önről a mi rendelkezésünkre álló személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. 

Tiltakozáshoz való jog:  

Ön jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak az általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adataid. Amennyiben megilleti Önt a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, akkor a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a személyes adatait. 

Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az esetleges adatvédelmi panaszaiddal kapcsolatban (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu; telefonszám: +36-1-391-1400; email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; fax: +36 1 391 1410). 

Adatvédelmi tisztviselő / Kapcsolat 

Fenti jogait Ön a Richter részére címzett postai levél vagy e-mail címre küldött üzenet útján gyakorolhatja.

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály, Adatvédelmi Tisztviselő; postai cím: 1475 Budapest Pf.: 27.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.