Adatkezelési tájékoztató összefoglalása

[Richter Főnix Közösség] 

Az Adatkezelési Tájékoztató jelen összefoglalójának célja az, hogy röviden bemutassa, a Richter Főnix Közösség program, („Program”) során hogyan kezeljük a gyűjtött személyes adatokat. Ez a tájékoztató segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel, gyűjtjük és kikkel osztjuk meg ezeket a személyes adatokat.

Adatkezelő

Richter Gedeon Nyrt. (Cg. 01-10-040944; székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., („Richter”)

Adatfeldolgozó

Merlin Communications Kft. (Cg. 01-09-684890; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em., („Adatfeldolgozó”)

Közös adatkezelés

A Richter és az Adatfeldolgozó a Program során elkészített felvételeket a Meta (Instagram, Facebook) valamint Google (Youtube) platformján teszi közzé, és e vonatkozásban a felek közös adatkezelőnek minősülnek.

Adatkezelési célok és jogalapok

A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük:

  • Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseidet, megkereséseidet; ezen célból jogos érdekünkre támaszkodunk jogalapként.
  • Programban való részvétel: A személyes adatok kezelése kizárólag az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásával, valósul meg.
  • Fénykép- és videófelvétel: A Programmal összefüggésben készített fénykép- és videófelvételek („Felvételek”) elkészítése, közzététele és felhasználása az Ön hozzájárulása alapján kerülnek kezelésre.
  • Az Ön története: A történetében megadott személyes és különleges adatok (egészségügyi) kezelése a Program jellegére tekintettel szükséges lehet, amellyel kapcsolatban az Ön kifejezett hozzájárulására alapozzuk az adatkezelést.
  • "Díj” átadása a kiválasztott Főnixeknek: ajándék és fotóalbum kerül átadásra, amely adatkezelést szerződés teljesítésére alapozzuk.

Kik férhetnek hozzá a személyes adataihoz?

A Richter munkatársai a „szükséges ismeret” elve alapján férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz. Szolgáltatónk és egyéb harmadik felek adatfeldolgozóként férhetnek hozzá személyes adataihoz, továbbá bírósági, hatósági és egyéb hivatalos szervek megkövetelhetik tőlünk személyes adatai rendelkezésre bocsátását.

Az adatvédelmi jogai

Ha a személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, úgy azt bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ezen kívül megillet a hozzáféréshez való jog, az adataid helyesbítéséhez és a törléshez való jog, illetve bizonyos esetekben az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog a többi jog mellett, és megillet az adathordozhatósághoz való jog is.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozz a személyes adataidnak az általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adataidat. Amennyiben megillet a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, akkor a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a személyes adataidat, így például a Veled való kapcsolattartás vagy kommunikáció során.

Kapcsolat

További információért lépjél velünk kapcsolatba az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen, vagy olvassa el a Teljes Adatkezelési Tájékoztatónkat.

TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

[RICHTER FŐNIX KÖZÖSSÉG]

Legutóbb frissítve: 2023. március 1. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja bemutatni, hogy a Richter Főnix Közösség program („Program”) során hogyan kezeljük Önről a személyes adatokat, továbbá segít annak jobb megértésében, hogyan használjuk fel, gyűjtjük és kikkel osztjuk meg ezeket a személyes adatokat.

Adatkezelő 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt.

(székhelye:1103 Budapest, Gyömrői út 19-21, cégjegyzékszáma: 01-10-040944, adószáma: 10484878-2-44, a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „mi”).

Közös Adatkezelők

A Richter és az Adatfeldolgozó a Program során elkészített felvételeket a Meta (Instagram, Facebook) valamint Google (Youtube) platformján teszi közzé, és e vonatkozásban a felek közös adatkezelőnek minősülnek.

Ismerje meg a közös adatkezelői megállapodásunk lényegét:

Meta, aki a platform adatkezelője:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum,

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Google adatkezelési tájékoztatóját itt érheti el: https://policies.google.com/privacy

 

Adatfeldolgozó

Merlin Communications Kft. (Cg. 01-09-684890; székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em., (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”)

További Adatfeldolgozók

Dofilm Bt. (Cg. 01-06-782163székhely: 1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 40/B)

Free Run Media Kft. (Cg.: 13-09-174639 székhely: 2000 Szentendre, Barackvirág utca 31.)

Az adatkezelés céljai 

A személyes adatokat az alábbi adatkezelési célokból kezeljük: 

·        Kapcsolattartás, kommunikáció: az adatkezelés célja, hogy kezeljük a hozzánk beérkező kérdéseidet, megkereséseidet;

·        Programban való részvétel: Annak érdekében, hogy részt tudjon venni a Programban meg be kell küldenie történetét; A kiválasztott (nyertes) személyekkel filmforgatáson, fotózáson vesznek részt.

·        Fénykép- és videófelvétel: A Programmal összefüggésben készített fénykép- és videófelvételek („Felvételek”) elkészítése, közzététele és felhasználása; Mélyponton, nehéz helyzetben lévő nők bíztatása az újrakezdésre, és az ő inspirálásuk.

·        Az Ön története: Annak érdekében, hogy részt vegyen a Programon meg kell adnia a történetét, amelyben személyes adatokat adhat meg szabadon magáról mely másokat is inspirál. Mélyponton, nehéz helyzetben lévő nők bíztatása az újrakezdésre, és az ő inspirálásuk.

·        „Díj” átadása a kiválasztott Főnixeknek: ajándék és fotóalbum kerül átadásra.

Milyen személyes adatokat kezelünk? 

A fenti ismertetett célokból a személyes adatok alábbi típusait kezeljük:

·        Kommunikációs adatok: így a kérdései, megkeresései, illetve az Önnel folytatott kommunikáció. (Név, E-mail cím, Telefonszám, Lakcím)

·        Programban való részvétel: A részvételi szándékát a neve és az e-mail címével beküldött történetével jelzi felénk, valamint kiválasztottként filmforgatáson, fotózáson vesz részt. (Név, E-mail cím, Története, Felvételek)

·        Fénykép- és videófelvétel: A Program célja, hogy bemutassuk, így története mellé felvételeket készítünk a kiválasztottakról. (Felvételek)

·        Az Ön története: Különleges adatok is szerepelhetnek esetlegesen történetében.

·        „Díj” átadása a kiválasztott Főnixeknek: ajándék és fotóalbum kerül átadásra. (személyes átadás) (e-mail cím, név, telefonszám, lakcím – ha nem személyes az átadás)

A személyes adatai kezeléséhez alkalmazott jogalapok 

Személyes adataid kezelése során az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 

·        A részünkre megadott hozzájárulás a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint (“Hozzájárulás”).

·        Felhasználási szerződés alapján jogviszony jön létre, amelynek teljesítése céljából kezeljük bizonyos adatait a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. („Szerződés teljesítése")

·        Személyes adatai kezelése jogos érdekünkön alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (“Jogos Érdek”). 

 Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy

-         válaszoljon a felhasználói kérdésekre, megkeresésekre, panaszokra, mivel az Adatkezelő jogos érdeke a felhasználói igények kielégítése, aggályok megoldása. Amennyiben a felhasználó közvetlenül kereste meg az Adatkezelőt a kérdésével vagy panaszával, észszerűen számíthat arra, hogy az ezekre adandó visszajelzés során adatai kezelésére sor kerül.

-         továbbá az ajándék nyertesek részére történő átadása, az együttműködés és a közös munka elismerése.

-          

Gondos mérlegelés alapján megállapítottuk, hogy a Jogos érdeken alapuló célokból végzett adatkezelés nem korlátozza aránytalanul az Ön adatvédelmi jogait, ezért jogos érdekünk nyomatékosabb és elsőbbséggel bír az érintettek adatvédelmi jogaival és szabadságaival szemben. 

További információért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen. 

Az alábbi célokból és jogalapok alapján kezelhetjük az Ön személyes adatait: 

 Adatkezelés célja 

Kezelt személyes adatok kategóriái 

Jogalap 

Kapcsolattartás, Kommunikáció

Név, e-mail, Telefonszám, Lakcím

Jogos érdek

Részvétel (Előszűrés, Forgatás)

Telefonszám, Lakcím

Hozzájárulás

Felvételek

Fénykép, videó és hangfelvétel

Hozzájárulás

„Díj” átadása kiválasztott Főnixnek

Név, Telefonszám, E-mail

Szerződés teljesítése

Történet

Különleges személyes adatok (egészségügyi adatok)

Kifejezett hozzájárulás

  

Meddig őrizzük meg a személyes adatait? 

A személyes adatokat csupán addig kezeljük és tároljuk, ameddig arra szolgáltatásaink és kötelezettségeink teljesítése érdekében szükség van, és szigorúan csupán annyi ideig, ami szükséges azon cél eléréséhez, amely érdekében az adatokat rögzítettük. A személyes adataidat töröljük, ha már nem szükségesek számunkra.

Adatkezelés célja 

Megőrzési idő 

Kapcsolattartás, Kommunikáció

Bármely panasszal vagy jogi igénnyel kapcsolatos személyes adatot a polgári jogi elévülés időtartamáig őrizzük meg (azaz 5 évig).

Részvétel (Előszűrés, Forgatás)

A Projektben (érintett Főnix évad) való részvétel idejéig, a hozzájárul visszavonásáig.

Felvételek

Az adat tárolásának időtartalma nem lehetséges, az időpont meghatározásának szempontja:

Nyertes pályázók esetén: Amíg aktív a Program és a hozzá tartozó weboldal!      

Nem nyertes pályázók esetén: A Projektben (érintett Főnix évad) való részvétel idejéig, a hozzájárul visszavonásáig.

„Díj” átadása kiválasztott Főnixnek

Az ajándék átadását követő 30 napig.

Történet

Az adat tárolásának időtartalma nem lehetséges, az időpont meghatározásának szempontja:

Nyertes pályázók esetén: Amíg aktív a Program és a hozzá tartozó weboldal!

Nem nyertes pályázók esetén: A Projektben (érintett Főnix évad) való részvétel idejéig, a hozzájárul visszavonásáig.

  

Kik férnek hozzá a személyes adataihoz? 

Személyes adatait harmadik személyek számára a következő okok esetén továbbíthatjuk: 

Egyes harmadik személyek részére: adataidat továbbíthatjuk külső tanácsadók (így ügyvédek) részére jogi követelésekre/kérdésekre történő válaszadás céljából. 

Szolgáltatók: belső eljárásunk támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott IT szolgáltatásokat és rendszereket használunk. 

Hatósági és egyéb hivatalos szervek: hatósági és egyéb hivatalos szervek részére, így felügyeleti hatóságok kérelme alapján jogszabályokban foglaltak szerint, vagy jogaink vagy ügyfeleink, személyzetünk vagy vagyonunk biztonsága érdekében. 

Adatfeldolgozó neve 

Székhelye 

Tevékenysége 

Merlin Communications Kft

1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.

Weboldal üzemeltetése

Dofilm Bt.

1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 40/B

Gyártási, forgatási, előszűrési tevékenység

Free Run Media Kft.

2000 Szentendre, Barackvirág utca 31.

Gyártási, forgatási, előszűrési tevékenység

Az adatvédelmi jogai 

Ha a személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, úgy Ön a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Ezen túlmenően az alábbi adatvédelmi jogok illetik meg: 

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy igazolást/visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy a személyes adatait kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy ezen személyes adataihoz hozzáférést kapjon. 

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat. 

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult személyes adatainak a törlését kérni. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben, az Ön kérése alapján korlátozzuk a személyes adatainak a kezelését. Ilyen esetben az adatokat kizárólag jogszabály által meghatározott célokból kezelhetjük. 

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Önről a mi rendelkezésünkre álló személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphassa, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. 

Tiltakozáshoz való jog:  

Ön jogosult, hogy a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak az általunk történő kezelése ellen, mely esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adataid. Amennyiben megilleti Önt a tiltakozáshoz való jog, és e jog gyakorlása megalapozott, akkor a tiltakozással érintett adatkezelési célokból nem kezeljük tovább a személyes adatait. 

Ön jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az esetleges adatvédelmi panaszaiddal kapcsolatban (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; weboldal: www.naih.hu; telefonszám: +36-1-391-1400; email cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; fax: +36 1 391 1410). 

Adatvédelmi tisztviselő / Kapcsolat 

Fenti jogait Ön a Richter részére címzett postai levél vagy e-mail címre küldött üzenet útján gyakorolhatja.

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Jogi és szellemitulajdon-védelmi főosztály, Adatvédelmi Tisztviselő; postai cím: 1475 Budapest Pf.: 27.; e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.